تیم شیم

طراحی UX و UI پلتفرم خرید بیمه و تسهیلات گروهی «تیم شیم» که در حال حاضر در فاز تولید آلفا است و به زودی برای انتشار آماده خواهد شد.