پخش زنده ورزش ۳

طراحی و پیاده‌سازی Front-end سرویس رسمی پخش زنده ورزش ۳ که بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ در دسترس بوده و برای پخش زنده برنامه‌های ورزشی تلویزیونی به ده‌ها هزار بیننده مورد استفاده قرار گرفت.