فرصت‌های شغلی

COVID-19 notice: We work remotely during corona pandemic.


افتخار ما همکاری با افراد با استعداد و متخصص است و همیشه از فرصت‌های جدید برای تجربه یک همکاری فوق‌العاده استقبال می‌کنیم. اگر فرصت‌های شغلی و همکاری با ورب را همگام با مسیر شغلی دلخواه خود یافتید، درنگ نکنید، ما برای دریافت درخواست و رزومه شما بسیار مشتاقیم.

مدیر پروژه
تمام وقت (دورکاری)


مهندس ارشد DevOps
تمام وقت یا پاره وقت (دورکاری)


توسعه‌دهنده Full-stack
تمام وقت یا پاره وقت (دورکاری)


توسعه‌دهنده ارشد Front-end
تمام وقت یا پاره وقت (دورکاری)


توسعه‌دهنده ارشد WordPress
تمام وقت یا پاره وقت (دورکاری)


توسعه‌دهنده ارشد Android
تمام وقت یا پاره وقت (دورکاری)


طراح تجربه و رابط کاربری
تمام وقت یا پاره وقت (دورکاری)